Darba aizsardzība ir nozīmīga jebkurā uzņēmumā. Darba aizsardzības sistēmas juridiskais pamats ir 2001. gada 20. jūnijā pieņemtais Darba aizsardzības likums, kurš ir stājies spēkā ar 2002. gada 1. janvāri. Darba aizsardzības likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā. Latvijā katru gadu ir liels nelaimes gadījumu darbā skaits, kad darba aizsardzība un prasības netika ievērotas.

Viens no šādiem nelaimes gadījumiem notika šī gada februārī, kad Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi ar nestuvēm no meža iznesa pacientu ar smagu traumu. Mediķu palīdzība bija nepieciešama vīrietim, kuram mežā zāģēšanas darbu laikā uzkrita koks. Uz notikuma vietu tika nosūtīta mediķu brigāde. Lai nokļūtu līdz cietušajam, mediķiem nācās iet kājām apmēram kilometru, līdzi ņemot visu iespējamo no ekipējuma. Šādi gūtas traumas nereti ir smagas – var būt galvaskausa lūzumi, muguras traumas, iekšējo orgānu bojājumi, sadragātas rokas un kājas. Darbiniekam krītošs koks bija sadragājis kāju.

Darba aizsardzības likums nosaka, ka darba aizsardzība ir pasākumu kopums nodarbināto dzīvības un veselības saglabāšanai darbā. Svarīgi ir nodrošināt, lai darba devēji un darbinieki darītu visu nepieciešamo, lai uzņēmumā tiktu radīta droša darba vide. Galvenais uzdevums ir garantēt nodarbināto veselību un drošību darbā. Darba aizsardzība ietver – preventīvi tiesiskus, saimnieciskus, sociālus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Un noteikti nevajag aizmirst par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem!

“Mācību centrs Liepa” piedāvā kursus “Motorzāģa un krūmgrieža operators”. Tuvākie kursi – 2019. gada 13. martā, Braslas ielā 24C, Rīgā. MK noteikumi Nr. 310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” nosaka, ka, lai persona mežsaimniecības darbos varētu lietot motorinstrumentus (krūmgriezi vai motorzāģi), nepieciešama attiecīgā motorinstrumenta kvalifikāciju apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par kursiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

Summary
ZĀĢĒŠANAS DARBU BĪSTAMĪBA. DARBA AIZSARDZĪBA UN NOZĪME.
Article Name
ZĀĢĒŠANAS DARBU BĪSTAMĪBA. DARBA AIZSARDZĪBA UN NOZĪME.
Description
Svarīgi ir nodrošināt, lai darba devēji un darbinieki darītu visu nepieciešamo, lai uzņēmumā tiktu radīta droša darba vide.
Author
Publisher Name
SIA „Mācību centrs Liepa”
Publisher Logo