VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS VEIKS PAPILDU UGUNSDROŠĪBAS PĀRBAUDES

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) paplašinās objektu klāstu, kuros šogad tiks veiktas ugunsdrošības pārbaudes. Reģionos ir noteiktas atšķirīgas prioritāri pārbaudāmo objektu grupas. Valstī kopumā turpināsies papildu pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās.

Papildu ugunsdrošības pārbaudes tiks veiktas, lai uzlabotu un pilnveidotu ugunsdrošības situāciju valstī. VUGD priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš skaidro, ka “VUGD ugunsdrošības inspektori ik dienu veic pārbaudes dažādos objektos un ik gadu plānotajās un neplānotajās ugunsdrošības pārbaudēs tiek pārbaudīti vairāki tūkstoši dažādu objektu – piemēram, pērn veiktas vairāk nekā 8700 ugunsdrošības pārbaudes. Zinām, ka mērķtiecīgs ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas darbs ilgtermiņā panāks pakāpenisku traģisko ugunsnelaimju, kuros ir cietuši vai bojāgājuši cilvēki, samazinājumu. Tomēr tas nav iespējams bez iedzīvotāju iesaistes – atbildīgas rīcības un elementāru ugunsdrošības prasību ievērošanas.”

VUGD šobrīd regulāri veic ugunsdrošības pārbaudes noteiktās objektu grupās atbilstoši to bīstamībai un nozīmei. Paaugstinātas bīstamības objektos, izglītības iestādēs, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs un viesnīcās, kurās var nakšņot vairāk nekā 50 cilvēki, pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi divos gados. Publiskās ēkās, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 200 cilvēku, pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā trijos gados. Papildus tiek reaģēts arī uz iesniegumiem vai citā veidā saņemto informāciju par iespējamiem ugunsdrošību prasību pārkāpumiem un tiek veiktas neplānotas pārbaudes.

2018.g adā Latvijā pieaudzis ugunsgrēku skaits būvobjektos, tāpēc ugunsdrošības pārbaudes būvniecības laikā tiks veiktas arī  publiskās ēkās, kurās paredzēts vienlaikus atrasties vairāk par 25 cilvēkiem. Papildus noteiktās ugunsdrošības pārbaudes objektos plānots veikt no maija līdz novembrim, savukārt būvobjektos – visa gada laikā.

VUGD amatpersonas veic plānveida un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes. Pirms plānveida ugunsdrošības pārbaudes veikšanas, VUGD amatpersonas sazinās ar pārbaudāmā objekta pārstāvi, lai vienotos par pārbaudes laiku, taču pirms neplānotās ugunsdrošības pārbaudēs atbildīgās personas netiek informētas par šādu pārbaužu veikšanu. Ierodoties uz pārbaudi, amatpersonai ir jānosauc savs uzvārds, amats un jāuzrāda dienesta apliecība, pēc pārbaudes noslēguma amatpersona informē par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par ugunsdrošības pārbaudes rezultātiem. VUGD norāda, ka konstatējot ugunsdrošības prasību pārkāpumus, kas nerada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, VUGD amatpersona sastāda pārbaudes aktu, kurā tiek norādīti konstatētie pārkāpumi un termiņi to novēršanai. Ja pārbaudē tiek konstatēti nopietni ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, tad amatpersona var pieņemt lēmumu par objekta darbības apturēšanu vai uzsākt administratīvo lietvedību.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma. Mācības tiek realizētas mācību centrā – Braslas ielā 24C, Rīgā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar apjomīgiem izdales materiāliem, praktiskām mācībām un izbraukšanu uz objektu, kā arī kafijas pauzēm. Kursus vada pieredzējis nozares speciālists – Andrejs Ozoliņš, kurš ir ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

WhatsApp WhatsApp