UGUNSDROŠĪBAS APMĀCĪBAS KĀ PREVENTĪVS PASĀKUMS KŪLAS UGUNSGRĒKU SKAITU SAMAZINĀŠANAI

Šogad kopumā reģistrēti jau 273 kūlas ugunsgrēki, kuros nodeguši vairāki simti hektāru Latvijas zemes.  Platības ziņā lielākais kūlas ugunsgrēks šogad tika reģistrēts Flotes ielā, Rīgā, kur 4 hektāru platībā dega pērnā zāle un niedres. Kā samazināt kūlas ugunsgrēku skaitu? Viens no veidiem – ugunsdrošības apmācības.

Laika posmā no šī gada 27. marta 6:30 līdz 28. marta 6:30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 56 izsaukumus – 30 uz ugunsgrēku dzēšanu un 11 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinoši.

Tiek intensīvi strādāts, lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu – veikta sabiedrības izglītošana,  organizētas ugunsdrošības apmācības un piemēroti bargi sodi pārkāpumu gadījumos. Ugunsdrošības apmācības ir svarīgs posms, lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu.

Kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība, kas nodara kaitējumu dabai un apdraud gan cilvēku veselību un dzīvību, gan nekustamo īpašumu. 2016. gadā sodi piemēroti 20 gadījumos, 2017. gadā – 7 gadījumos, bet 2018. gadā 36 gadījumos.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” paredz, ka īpašniekiem piederošo teritoriju sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, ap ēkām desmit metru plata josla jāattīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām, un zemes īpašnieks veic visus nepieciešamos pasākumus, lai viņam piederošajā teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.

Ugunsdrošības apmācības viens no galvenajiem mērķiem ir izglītot iedzīvotājus, uzņēmumus un pašvaldības, lai pavasarī neveidotos kūla, ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma. Tuvākie kursi 2019. gada 10. aprīlī (sākums), Braslas ielā 24C, Rīgā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar apjomīgiem izdales materiāliem, praktiskām mācībām un izbraukšanu uz objektu, kā arī kafijas pauzēm. Kursus vada pieredzējis nozares speciālists – Andrejs Ozoliņš, kurš ir ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI