2019. gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Turpmāk jāvērš papildus uzmanība – 89.10. apakšpunktam par dabiskās ventilācijas kanālu atjaunošanu un 340. punktam par atļauju naktī izmitināt cilvēkus publiskā objektā. Izmaiņu mērķis, lai tiktu uzlabota ēku kopējā ugunsdrošība un samazināts nelaimes gadījumu skaits.

Ugunsdrošība ir kļuvusi par aktuālu jautājumu nometņu organizatoriem, kuri ir saskārušies ar daudzām neskaidrībām. Pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vēršas daudzu nometņu organizatori, kuri diennakts nometnēm izmanto telpas, kuras ikdienā nav paredzētas nakšņošanai un nav aprīkotas atbilstoši noteikumu prasībām. Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 340. punkts paredz, ka publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja:

  • objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
  • objektā ir ierīkota balss izziņošanas sistēma;
  • evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto cilvēku skaitam;
  • evakuācija ir nodrošināta tieši uz āru no būves zemes virmas līmenī, ja personas tiek izmitinātas ne augstāk par trešo stāvu, vai, ja personas tiek izmitinātas augstāk par trešo stāvu, evakuācija ir nodrošināta caur aizsargātu evakuācijas ceļu vai dūmaizsargātu un ugunsaizsargātu kāpņu telpu.

Šobrīd daudzviet vietās, kur tiek organizētas diennakts nometnes, objekti nav pielāgoti cilvēku izmitināšanai naktīs un nav ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kā arī balss izziņošanas sistēma.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina nometņu organizatorus laicīgi noskaidrot vai attiecīgajā objektā var rīkot diennakts nometnes, lai brīdī, kad tiek lūgts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums nometņu organizēšanai, nebūtu pārsteigumi par atteikumu, jo objektā netiek izpildītas noteikumu prasības.

Jāatceras, ka ugunsdrošība un normatīvo aktu ievērošana ir ļoti būtiska. Diemžēl par to nozīmīgumu mēs atceramies tikai tad, kad ir notikusi nelaime. Ugunsdrošība nav joma uz kuru taupīt finanšu līdzekļus!

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma. Tuvākie kursi 2019. gada 10. aprīlī (sākums), Braslas ielā 24C, Rīgā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar apjomīgiem izdales materiāliem, praktiskām mācībām un izbraukšanu uz objektu, kā arī kafijas pauzēm. Kursus vada pieredzējis nozares speciālists – Andrejs Ozoliņš, kurš ir ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI