UGUNSDROŠĪBA – PLĀNOTI GROZĪJUMI MK NOT. NR. 238 “UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI”

Ugunsdrošība un normatīvo aktu ievērošana ir ļoti būtiska. Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar citām institūcijām ir izstrādājis grozījumus. Tas tika veikts, lai radītu saprotamāku un efektīvāku šobrīd spēkā esošo iekļauto normu piemērošanu un arī atsevišķu normu izpildei samazinot administratīvo slogu.

Šā gada 4. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts. Šobrīd tiek apkopoti no ministrijām un citām institūcijām saņemtie iebildumi un priekšlikumi. Tāpat kā citi normatīvie akti, arī Ugunsdrošības noteikumi ir jāpilnveido balstoties uz valstī esošo situāciju. Nozīmīgi ir, lai tie būtu saprotami un tiktu izpildīti maksimālā apjomā.

Grozījumu projekts precizēs spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” redakciju. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norāda, ka plānotas šādas būtiskākās izmaiņas:

  • Noteikts dažādu dūmvadu pārbaužu un tīrīšanu biežums

Ugunsdrošības noteikumu 71. punktā ietvertais tiesiskais regulējums pašlaik attiecas tikai uz ķieģeļu, keramikas un šamota dūmvadu pārbaudes un tīrīšanas biežumu. Dūmvadi var tikt izbūvēti arī no cita materiāla. Grozījumi paredz noteikt Ugunsdrošības noteikumu 71.4.  apakšpunktā pārbaužu un tīrīšanas biežumu no cita materiāla izbūvētiem dūmvadiem. Tāpat attiecībā par Ugunsdrošības noteikumu 72. punkta grozījumiem, kas paredz, ka aktu par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem var nesastādīt, ja viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu veica viendzīvokļa objekta atbildīgā persona, kas atvieglo viendzīvokļa objektu īpašniekiem zināmu administratīvo slogu.

  • Neskaidrības terminu piemērošanā

Plānots novērst neskaidrības terminu “publisks objekts” un “saimnieciskās darbības objekts” piemērošanā. Mēdz būt uzskats, ka publisks objekts nav saimnieciskās darbības objekts un tam nepiemēro prasības, kas noteiktas saimnieciskas darbības objektam, bet tā nav. Publisks objekts ir saimnieciskās darbības objekta veids un tam  ir saistošas visas prasības, kas noteiktas saimnieciskās darbības objektam.

  • Arī būvobjektiem būs jāizstrādā ugunsdrošības instrukcija

Grozījumi paredz izteikt jaunā redakcijā Ugunsdrošības noteikumu 176. punktu, nosakot, ka atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam, teritorijai un būvobjektam (izņemot viendzīvokļa objektu, neapbūvētu teritoriju un teritoriju, kurā nenotiek būvniecība). Ugunsdrošības instrukcija nepieciešama arī objekta teritorijai, bet nav nepieciešama viendzīvokļa objektam, neapbūvētai teritorijai un teritorijai, kurā nenotiek būvniecība.

  • Precizēts ugunsdrošības instruktāžu veikšanas biežums skolās un ārstniecības iestādēs

Paredzēts grozīt Ugunsdrošības noteikumu 190. punktu, nosakot, ka ugunsdrošības instruktāžu veic izglītības, ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Līdz ar to novērsta situācija, ka ugunsdrošības instruktāža tiek veikta pēc kārtas, kas tika dažkārt konstatēts, nevis ik pēc sešiem mēnešiem. Vienlaikus administratīvā sloga mazināšanai paredzēts atvieglot prasības ārstniecības un aprūpes iestādēm (ugunsdrošības instruktāžu paredzēts veikt retāk).

  • Papildināts drošības zīmju klāsts un izskats

Grozījumi paredz nākotnē lietot tādas drošības zīmes, kas ir saprotamas plašākam sabiedrības lokam, kā arī iekļauta jauna prasība, kas nosaka minimālos izmērus ugunsdrošībai lietojamām zīmēm atkarībā no to redzamības attāluma, lai nodrošinātu to labāku saskatāmību un saprotamību.

Grozījumu projektā ir ietverti pārejas noteikumi, kas paredz, ka  ugunsdrošībai lietojamās zīmes, kas ir izvietotas objektā un teritorijā pēc 2016. gada 19. aprīļa, atļauts izmantot līdz to nolietojumam. Savukārt, ņemot vērā to, ka grozījumi paredz izmaiņas Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla un Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla ierakstos, plānots, ka arī žurnālus un veidlapas, kuras ieviesa pēc 2016. gada 19. aprīļa, atļauts izmantot līdz žurnālu vai veidlapu ailu aizpildīšanai.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma. Tuvākie kursi 2019. gada 09. septembrī (sākums), Braslas ielā 24C, Rīgā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar apjomīgiem izdales materiāliem, praktiskām mācībām un izbraukšanu uz objektu, kā arī kafijas pauzēm. Kursus vada pieredzējis nozares speciālists – Andrejs Ozoliņš, kurš ir ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI