Darba devējam ir jānodrošina drošība darba vietā. Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās jaunākās informācijas, nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 26 nodarbinātie un vēl 17 darbinieks tika atrasts miris darba vietā (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Vai uzņēmumu vadītāji tiek sodīti par noteikumu pārkāpumiem un to neievērošanu?

Liela traģēdija notika 2016. gada 22. jūlijā Jaunbērzes pagastā Z/S “Makleri”. 2018. gada decembrī ir pasludināts šīs lietas spriedums. Netika ievērota drošība darba vietā un remontdarbu laikā no tvertnes noplūda indīgi izgarojumi, kā rezultātā gāja bojā četri cilvēki, bet vēl trīs cietušie tika nogādāti slimnīcā. Bojāgājušie ir 1951., 1969. un 1989. gadā dzimuši vīrieši, kā arī 1976. gadā dzimusi sieviete. Viens no bojāgājušajiem ir saimniecības bijušais īpašnieks – 1951. gadā dzimušais Pēteris Maklers.

Prokuratūra Makleram cēlusi apsūdzību pēc Krimināllikuma 146. panta otrās daļas – par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus vairākiem cilvēkiem, par ko draud cietumsods līdz pieciem gadiem.

Tiesa izskatījusi lietu pēc būtības un tajā pasludināts saīsināts spriedums. Tiesa nosprieda apsūdzēto Z/S “Makleri” īpašnieku un vadītāju Edgaru Makleru atzīt par vainīgu par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kad netiek ievērota drošība darba vietā, ja tas izraisījis cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus vairākiem cilvēkiem, par ko draud cietumsods līdz pieciem gadiem.

Tiesa lēma sodīt, nosakot:

  • brīvības atņemšanu uz trim gadiem, taču tā kā tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, ieguvusi pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, vainīgais notiesāts nosacīti;
  • pārbaudes laiku – četrarpus gadus;
  • līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim negrozītu atstāt viņam noteikto drošības līdzekli – uzturēšanos noteiktā vietā;
  • piedzīt no apsūdzētā par labu trīs cietušajiem materiālā kaitējuma kompensāciju kopumā 3360 eiro apmērā.

Jebkurā uzņēmumā būtiski ir, lai tiktu nodrošināta drošība darba vietā. Darba devēja atbildība ir rūpēties par nodarbināto drošību, nodrošinot piemērotus darba apstākļus, individuālos aizsardzības līdzekļus un apmācības. Darbiniekam ir jāievēro apmācībās un instruktāžās saņemtie norādījumi, jo tikai savstarpēji sadarbojoties, komunicējot būs iespējams veidot drošu darba vidi.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi: sākums 2019. gada 16. janvāris. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +37125446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

WhatsApp chat