Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ziņo, ka kopš gada sākuma dzēsti jau 22 kūlas ugunsgrēki. 2018. gadā kūlas ugunsgrēkos cietuši seši cilvēki, nodedzinātas 29 ēkas. Šogad pirmais pērnās zāles dedzināšanas gadījums tika fiksēts jau 21. februārī Ugālē, kur dega kūla pushektāra platībā. Dienas ietvaros tika dzēsti arī kūlas ugunsgrēki Liepājā, kur 100m2 platībā dega kūla un zari, Jēkabpilī, kur kūla dega 0,1 hektāra platībā, Lielvārdes novadā, kur kūla dega 50m2 platībā, Daugavpilī, kur pērnās zāles ugunsgrēks izpletās 0,3 hektāru platībā un Kuldīgā, kur kūla dega 10m2 platībā.

Kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība, kas nodara kaitējumu dabai un apdraud gan cilvēku veselību un dzīvību, gan nekustamo īpašumu. Ministru kabineta noteikumi „Ugunsdrošības noteikumi” paredz, ka īpašniekiem piederošo teritoriju sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, ap ēkām desmit metru plata josla jāattīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām, un zemes īpašnieks veic visus nepieciešamos pasākumus, lai viņam piederošajā teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. panta 4. daļu par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro apmērā. Savukārt atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta 2. daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro.

Tāpat atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem zemes īpašniekiem jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. panta 1. daļai piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro apmērā, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma. Tuvākie kursi 2019. gada 06. martā (sākums), Braslas ielā 24C, Rīgā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar apjomīgiem izdales materiāliem, praktiskām mācībām un izbraukšanu uz objektu, kā arī kafijas pauzēm. Kursus vada pieredzējis nozares speciālists – Andrejs Ozoliņš, kurš ir ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI