Darba vides mērījumu veikšanas laboratorija SIA “Metrio” un “Mācību centrs Liepa” ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību. Dalāmies pozitīvā pieredzē!

Darba vides mērījumu veikšanas laboratorija SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā.

Darba vides mērījumu veikšanas laboratorija SIA “Metrio”:

  • sniedz bezmaksas konsultācijas;
  • sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu;
  • klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus;
  • akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā.

 Sadarbojies arī Tu!

Sīkāka informācija par SIA “Metrio” mājas lapā – www.merit.lv Jautājumu gadījumā zvaniet +371 26555704, vai rakstiet merit@merit.lv 

Darbavietā cilvēks pavada lielu dzīves daļu, tāpēc ir svarīgi, lai vide būtu pēc iespējas drošāka un ērtāka. Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides risku periodisku novērtēšanu un uzraudzību uzņēmumā.

Latvijā pieaug negatīvā statistika – 2018. gadā palielinājies nelaimes gadījumu skaits darba vietās. Riskantākās nozares joprojām ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana.

Gadījumos, lai novērtētu darba vides riska faktoru iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību, noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus, izvēlētos atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, noteiktu attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku un noteiktu veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu, noderīga ir darba vides mērījumu veikšanas laboratorija.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI