ELEKTROTEHNISKO MĒRAPARĀTU NOMA

SIA “Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumu darbinieku apmācībai un nodrošina Elektrotehnisko mērierīču nomu atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām.

Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce) elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide – reizi divos gados; ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

Lai veiktu kvalitatīvus mērījumus un spētu veikt secinājumus, nepieciešams apgūt Elektrotehnisko mērījumu programmu. Iznomājot mērlīdzekļus jūs :

  • ietaupāt līdzekļus Elektrotehnisko mērlīdzekļu iegādei un to verificēšanai;
  • iegūstat precīzus mērījuma rezultātus un varat veikt to analīzi, ja nepieciešams, plānojat nepieciešamās investīcijas iekšējā elektrotīkla uzlabošanai un uzturēšanai;
  • spējat veikt mērījumus visos elektroinstalācijas objektos.

Lai veiktu mērījumus ir nepieciešami verificēti mēraparāti (ommetrs, cilpa”fāze-nulle”, termokamera, zemējuma pretestības mērītājs ), kā arī darbinieks, kas ir apmācīts lietot šos mērinstrumentus un analizēt iegūtos datus.

Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 prasībām (6. pielikums).

Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti, piemēram, nozarkārbās, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās pārbauda ar termokameru. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 prasībām (7. pielikums)

Jautājumu gadījumā un lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635
e-pasts: liepa@mcliepa.lv

Ommetrs – izolācijas pretestības nomērīšanai, izolācijas pretestība līdz 500V, nedrīkst būt mazāka par 1 MΩ.

Termokamera – augstas precizitātes diagnostikas iekārta, kura spēj uztvert infrasarkano starojumu (siltumstarojumu) un attēlo to redzamā bildē. Atbilstoši iegūtajam attēlam, speciālists nosaka vai objekts atbilst normām.

Cilpa “fāze-nulle” –  mērot var noteikt vai aizsardzības līdzekļi ir uzstādīti pareizi un nostrādās selektīvi, nebojājot instalāciju un aizsargājamo iekārtu.

Zemējuma pretestības mērītājs – nomērot zemējuma un zibensaizsardzības pretestību, var noteikt vai tā atbilsts noteikumiem.