icon-check-square-o TR1 kategorijas vadītājs (traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem)

icon-check-square-o TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

icon-check-square-o TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

icon-check-square-o TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

APMĀCĪBU ILGUMS: no 4-6 nedēļām (precīzu mācību grafiku Jums nosūtīsim pēc pieprasījuma)

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS: Mācību reģistrācijas karte

NORISES VIETA: Rīga, Valmiera, Talsi, Madona

Mūsu pasniedzēji ir jomas speciālisti un sniegs Jums vislabākās zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus.

MĀCĪBU MAKSA ir atkarīga no Jūsu izvēlētās kategorijas, detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.
Mob.: +371 25446635, e-pasts – liepa@mcliepa.lv

Mācību kurss ietver:
icon-check-square-o
 Traktortehnikas uzbūve un ekspluatācijas pamati
icon-check-square-o Traktortehnikas darbu tehnoloģija
icon-check-square-o
Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība
icon-check-square-o
Darba aizsardzība
icon-check-square-o
Praktiskās mācības

Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja tiesības, persona secīgi nokārto šādus eksāmenus:

  • teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai ir tiesības vadīt traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus;
  • teorētisko eksāmenu par traktortehnikas vispārīgo uzbūvi un ekspluatācijas jautājumiem
  • traktortehnikas vadīšanas eksāmenu

Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšana
Traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju var iegūt jebkura Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojoša persona vai persona, kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām, un kurai nav medicīnisku pretindikāciju traktortehnikas vadīšanai.

Traktortehnikas vadītāja zināšanas un prasmes pārbauda, eksamināciju veic, vadītāja apliecību izsniedz, apmaina un atjauno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības nodaļas inspektori.

Dokumenti, kuri jāiesniedz (jāuzrāda) pirms traktortehnikas vadītāja eksāmenu kārtošanas
Persona VTUA Tehnikās uzraudzības nodaļas birojā iesniedz (uzrāda) šādus dokumentus:
pasi;
traktortehnikas vadītāja apliecību (ja tāda iepriekš iegūta);

icon-check-square-o apliecinājumu par traktortehnikas vadītāju apmācības kursu beigšanu (izņemot eksternus);
normatīvajos aktos par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem noteikto medicīnisko izziņu par veselības stāvokļa atbilstību traktortehnikas vadīšanai;
fotokartiņu (3×4 cm).

Traktortehnikas vadītāja apliecību apmaina, ja:

  • tai beidzies derīguma termiņš;
  • tai ir mehāniski bojājumi vai tā ir notraipīta tā, ka traucē salasīt informāciju vai atpazīt īpašnieka fotoattēlu;
  • ir mainījušies traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas dati;
  • izdarīti grozījumi Ceļu satiksmes likumā noteiktajām traktortehnikas kategorijām – pēc brīvprātības principa.

Traktortehnikas apliecības un vadītāja tiesību atjaunošana
Traktortehnikas vadītāja apliecību atjauno, ja tā ir nozaudēta, nozagta vai iznīcināta nepārvaramas varas dēļ vai ja personai bija atņemtas traktortehnikas vadīšanas tiesības. Nozaudētu, nozagtu vai nepārvaramas varas dēļ iznīcinātu Latvijā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību atjauno bez eksāmenu kārtošanas. Atjaunojot traktortehnikas vadītāja tiesības pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, persona kārto eksāmenus šādā kārtībā – nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošos eksāmenus, ja tā iepriekš ieguvusi tiesības vadīt tikai vienas kategorijas traktortehniku; pēc izvēles nokārto tikai vienai no iepriekš iegūtajām kategorijām atbilstošos eksāmenus, ja tā iepriekš ieguvusi tiesības vadīt vairāku kategoriju traktortehniku.

Traktortehnikas vadītāja apliecība
Traktortehnikas vadītāja apliecības ir no speciāla materiāla izgatavots, noteiktas formas (105×75 mm) numurēts stingrās uzskaites dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kurš apliecina personas tiesības vadīt Ceļu satiksmes likumā noteikto kategoriju traktortehniku. Traktortehnikas vadītāja apliecība ir derīga 10 gadus no izdošanas datuma.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv

WhatsApp WhatsApp