Spriegumaktīvs darbs MK  noteikumu Nr. 1041 izpratnē ir darbs, kura veikšanas laikā darbu izpildītājs ir tiešā saskarsmē ar atklātām spriegumaktīvām daļām vai arī iesniedzas spriegumaktīva darba zonā ar jebkuru ķermeņa daļu, darbarīku vai iekārtu.

Latvijas energostandarts LEK 025 – “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, Latvijas energostandarts LEK 002 “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”, Latvijas energostandarts LEK 056 “Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude”

Apmācības un praktiskās nodarbības ietver tieši tādus darbus, kādi tiks veikti pēc apmācības, vai arī tādus darbus, kuru izpilde ir balstīta uz tiem pašiem drošības principiem. Teorētiskajā apmācībā par spriegumaktīvu darbu nodarbinātais iepazīstas ar konkrēto darbu un elektroietaisēm, kā arī saistītajām darba aizsardzības un ekspluatācijas instrukcijām.

Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar dažāda veida mērinstrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot spriegumaktīvos darbus sadalnēs.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: apgūta EDZSS izglītības programma

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o Spriegumaktīvo darbu principi sadalnēs
icon-check-square-o
Spriegumaktīvā zona un elektrobīstamības zona
icon-check-square-o
Darba vides riska faktori
icon-check-square-o
Pielietojamie instrumenti, aprīkojums sadalnēs
icon-check-square-o
Individuālie aizsardzības līdzekļi
icon-check-square-o
Darbu veikšanas tehnoloģija sadalnēs
icon-check-square-o
Darba uzdevuma saņemšana un sagatavošanās darbam
icon-check-square-o
Darbu veikšana un darbu pabeigšana

Izsniedzamais izglītības dokuments:   Protokols

Reizi gadā ir nepieciešams veikt atkārtotu praktisko iemaņu atjaunošanu!

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Praktisko apmācību iemaņu atjaunošanas apmācības norisināsies Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

Pieteikties mācībām

  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

   *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

    *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

     *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

     Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

     Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

     Mob.: +371 25446635
     e-pasts: liepa@mcliepa.lv