Currently set to Index
Currently set to Follow

UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA (160 stundas)

UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

 saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  Vadīt un organizēt ugunsdrošības darbu objektos;
  Strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
  Izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
  Pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā;
  Veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību.

  Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā.

  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie ugunsdrošībā.

Nepieciešamā izglītība: vidējā

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Ugunsdrošība un aizsardzība» apguvi.

  Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti
  Ugunsgrēka bīstamie faktori
  Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība
  Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
  Elektrodrošības pamati
  Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
  Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība
  Ugunsgrēka klasifikācija
  Ugunsdrošības dokumentācija
  Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse
  Praktiskā ugunsdzēšana

Sniedzam praktiskas un teorētiskas zināšanas akreditētā mācību programmā “Ugunsdrošība un aizsardzība”  (akred. Nr. AI 7185)

Kursa ilgums:     160 akadēmiskās stundas

Norises vietas:   RĪGA – Braslas iela 24C (plaša bezmaksas autostāvvieta)

Mācību maksa:   200,00 EUR* (1 dalībniekam)

Maksā iekļauts:   praktiskā dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem (dzīvas liesmas dzēšana)
                                  mācību ekskursija objektā
                                  izdales materiāli
                                  kafijas pauze
                                  apliecības izgatavošana

* PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu

Saņemiet konsultācijas zvanot:

Mūsu speciālists ar jums sazināsies

Klatienes-macibas-120
Klātienes mācības nodrošina visefektīvāko mācību apguvi
Musdieniga-macibu-vide-un-efektivas-apguves-metodes
Mūsdienīga mācību vide un efektīvas apguves metodes
jomas-Specialists
Praktizējoši jomas speciālisti
Prasme-izmantot-iegutas-zinasanas-ikdienas-darba
Prasme izmantot iegūtās zinašanas ikdienas darbā

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS