UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

  saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām).

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:
  strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;

  izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
  veikt ugunsdrošības instruktāžu.

 Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā, objektos kuros var atrasties no 10-50 cilvēkiem.
 Personas, kuras ir atbildīgas par objekta ugunsdrošību, kuros var atrasties no 10-50 cilvēkiem.

Nepieciešamā izglītība: nav prasības

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par izglītības programmas sekmīgu apguvi.

  Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti
  Ugunsgrēka bīstamie faktori
  Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība
  Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
  Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība
  Ugunsgrēka klasifikācija
  Ugunsdrošības dokumentācija
  Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse
  Praktiskā ugunsdzēšana 

Sniedzam praktiskas un teorētiskas zināšanas licencētā mācību programmā “Ugunsdrošības pamatprasības”  (licences Nr. DIKS-20-131-ail)

Kursa ilgums:     20 akadēmiskās stundas

Norises vietas:   RĪGA – Braslas iela 24C
                                  (plaša bezmaksas autostāvvieta)
Maksā iekļauts:   praktiskā dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem (dzīvas liesmas dzēšana)
                                  mācību ekskursija objektā
                                  izdales materiāli
                                  kafijas pauze
                                  apliecības izgatavošana

Saņemiet konsultācijas zvanot:

Mūsu speciālists ar jums sazināsies

Klatienes-macibas-120
Klātienes mācības nodrošina visefektīvāko mācību apguvi
Musdieniga-macibu-vide-un-efektivas-apguves-metodes
Mūsdienīga mācību vide un efektīvas apguves metodes
jomas-Specialists
Praktizējoši jomas speciālisti
Prasme-izmantot-iegutas-zinasanas-ikdienas-darba
Prasme izmantot iegūtās zinašanas ikdienas darbā

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS