Currently set to Index
Currently set to Follow

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (pieņemti 10.08.2010.), no 2013. gada 1.jūlija ir ieviesta specializētā 40 stundu apjoma apmācība, kas jāiziet darba aizsardzības speciālistiem, kas saistīti ar bīstamiem komercdarbības veidiem, kuri norādīti MK noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” (pieņemti 08.02.2005.) 1. pielikumā.

Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam.

Nepieciešamā izglītība: darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu apmērā)
Kursa apjoms: 40 akadēmiskās stundas
Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
• situācija darba aizsardzības jomā būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē un tās dinamika;
• nelaimes gadījumi un arodslimības būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, to galvenie cēloņi;
• būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi;
• drošības prasības aprīkojumam būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• darba aizsardzības organizācija būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozares uzņēmumā;
• individuālie aizsardzības līdzekļi būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• specifiskās ugunsdrošības prasības būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• rīcības organizēšana ārkārtas situācijās būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv