Currently set to Index
Currently set to Follow

TUVĀKO KURSU DATUMI:

TUVĀKO KURSU DATUMI:

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

MK noteikumi Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (stājas spēkā 01.10.2010.) nosaka, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem, darba devējam vai darba devēja norīkotai personai ir jāiegūst profesionālās pilnveides izglītības programma, kas sniedz pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
  pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
  izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
  izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
  paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

 Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
 Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 902 prasībām

  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;

  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
  Darba vides risku samazināšana;
  Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
  Kontroles un uzraudzības sistēma;
  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
  Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
  Darba tiesiskās attiecības;
  Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
  Elektrodrošības pamati;
  Ugunsdrošības pamati;
  Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

Sniedzam praktiskas un teorētiskas zināšanas akreditētā mācību programmā Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Kursa ilgums:     60 akadēmiskās stundas

Norises vietas:   RĪGA – Braslas iela 24C (plaša bezmaksas autostāvvieta)                                          
Maksā iekļauts:  
  izdales materiāli
                                  kafijas pauze
                                  apliecības izgatavošana

LEKTORI

Icon-teacher

1. Darba aizsardzībā
2. Ugunsdrošībā
3. Elektrodrošībā
4. Darba tiesiskajās attiecībās
5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
6. Ergonomikā
7. Pirmās palīdzības sniegšanā

Saņemiet konsultācijas zvanot:

Mūsu speciālists ar jums sazināsies

Saņemiet konsultācijas zvanot:

+371 25446635

Mūsu speciālists ar jums sazināsies

Klatienes-macibas-120
Klātienes mācības nodrošina visefektīvāko mācību apguvi
Musdieniga-macibu-vide-un-efektivas-apguves-metodes
Mūsdienīga mācību vide un efektīvas apguves metodes
jomas-Specialists
Praktizējoši jomas speciālisti
Prasme-izmantot-iegutas-zinasanas-ikdienas-darba
Prasme izmantot iegūtās zinašanas ikdienas darbā

JAUNUMI UN SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

LIKUMPROJEKTS “GROZĪJUMI DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ”. DROŠĪBA DARBA VIETĀ. ATTĀLINĀTAIS DARBS

Drošība darba vietā ir būtiska arī nodarbinātajiem, kuri darbu veic attālināti – izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tāpēc šī gada 27. novembrī valdības sēdē, tika pieņemts […]

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

TUVĀKO KURSU DATUMI: