SADALES UN LIETOTĀJU DABASGĀZES APGĀDES SISTĒMAS EKSPLUATĀCIJAS UN TEHNISKĀS APKOPES ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS(AR DARBA SPIEDIENU PN LĪDZ 16 BAR)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu. Atbildīgajam speciālistam par dabas gāzes saimniecību  jāapgūst arī LVS (445-1:2011) standarta tehniskās drošības, dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

Mācību programma ir reģistrēta profesionālās pilnveides punktu iegūšanai Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) Profesionālās pilnveides semināru reģistrā. Apmācību apmeklējums dod kvalifikācijas punktus( BIS) būvprakses sertifikāta iegūšanai.

Izglītības programmas galvenais mērķis: apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā.
icon-check-square-o Dabasgāzes apgādes sistēma
icon-check-square-o Dabasgāzes parametri un īpašības
icon-check-square-o Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
icon-check-square-o Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
icon-check-square-o Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
icon-check-square-o Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
icon-check-square-o Dabasgāzes izmantošanas iespējas
icon-check-square-o Gāzesvadu elementi
icon-check-square-oPazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi

Izsniedzamais dokuments: apliecība (derīga 5 gadus)

Apmācību kārtība: Mācību ilgums  24 akad. st. (ar zināšanu pārbaudi)

Mācības realizējam gan pie mums mācību centrā, gan izbraukumā Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā. Tuvākajiem mācību laikiem  var sekot mācību kalendārā

Atbilstoši apliecības derīguma termiņam, apmācāmajam jāveic atkārtota zināšanu pārbaude, sekmīgi jānokārto eksāmens, apliecības pagarināšanai.

Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir plašas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

   Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

   Mob.: +371 25446635
   e-pasts: liepa@mcliepa.lv