Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o LR normatīvais regulējums
Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu
Darba organizācija darbam augstumā
Darba aizsardzības līdzekļi un aprīkojums darbam augstumā

Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
icon-check-square-o Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
icon-check-square-o
Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
icon-check-square-o
Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
icon-check-square-o
Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv

WhatsApp WhatsApp