Ikkatra uzņēmuma un iestādes strādājošie vēlas strādāt drošā un nekaitīgā darba vidē. Darba devējiem, uzņēmumu īpašniekiem ir svarīgi, lai drošs, pēc iespējas tiktu minimizēti dažādi iespējamie draudi gan strādājošajiem, gan uzņēmuma materiālajām vērtībām. Viens no nopietnākajiem draudiem ir uguns. Mūsu valstī pieņemti virkne likumi un  saistošie normatīvie akti, kuri nosaka, kas un kā ikvienam uzņēmumam jāveic, lai nodrošinātos pret uguns nelaimēm.

01.septembrī, 2016. gadā, ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas paredz būtiskas izmaiņas un atbildību ugunsdrošībā kā fiziskajām, tā juridiskajām personām. Atbilstoši ministru kabineta noteikumu prasībām tiek noteikta apmācību kārtība, kas atrunāta MK. noteikumu 178. apakšpunktā:

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

178.1. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Likumdošana un būvnormatīvi
•    Ugunsgrēka klasifikācija
•    Ugunsdrošības dokumentācija
•    Ugunsdrošības signalizācija
•    Ugunsdrošības profilakse
•    Elektrodrošības pamati
•    Pirmā palīdzība
•    Praktiskā ugunsdzēšana

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv

WhatsApp chat