LIKUMPROJEKTS “GROZĪJUMI DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ”. DROŠĪBA DARBA VIETĀ. ATTĀLINĀTAIS DARBS

Drošība darba vietā ir būtiska arī nodarbinātajiem, kuri darbu veic attālināti – izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tāpēc šī gada 27. novembrī valdības sēdē, tika pieņemts likumprojekts „Grozījumi Darba aizsardzības likumā”. Likumprojekts vēl jāapspriež un jāpieņem Saeimā.

Mūsdienu dinamiskajā darba tirgū, darba devēji un darbinieki arvien vairāk darbus veic attālināti. Strauji mainās darba modeļi. Attālinātais darbs Latvijā ir populārs tādās profesijās kā tulkotāji, grāmatveži, juristi un citas profesijas, kas ikdienā nestrādā ar klientiem.

Likumprojektā ir precizētas prasības, kas attiecas uz pašnodarbināto drošību un veselības aizsardzību. Darba devējam ir pienākums nodrošināt pašnodarbinātajam tikpat drošu darba vidi kā sava uzņēmuma nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem ir pienākums ievērot darba aizsardzības prasības tāpat kā šī uzņēmuma nodarbinātajiem. Svarīgi, lai tiktu ievērota drošība darba vietā.

Likumprojekts sagatavots, lai drošība darba vietā būtu efektīvāka. Tā ietvaros, vienlaikus modernizēta darba aizsardzības dokumentācijas izstrādes kārtība, precīzāk un skaidrāk noteiktas prasības darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas izveidei un sadarbībai darba aizsardzības jautājumos.

Likumprojektā ir atrunāts, ka par attālināto darbu tiek uzskatīti tikai tie darbi, kurus darba rakstura dēļ ir iespējams veikt uzņēmuma darba vietās, bet pēc darba devēja un nodarbinātā savstarpējas vienošanās pastāvīgi vai regulāri veic mājās vai citā darbavietā. Darbs var tikt veikts arī vairākās darba vietās, pārvietojoties, privātās vai publiskās vietās, vai reizēm arī ārpus telpām.

Par attālināto darbu netiek uzskatīts darbs, kas saistīts ar regulāriem un sistemātiskiem izbraukumiem un pārvietošanos darba rakstura dēļ, piemēram, piegādes un pārvadājumu pakalpojumi, izbraukumi pie klientiem utt., kā arī komandējumi un darba braucieni.

Ņemot vērā dažādo lokāciju maiņu, darba devējam ir jāizvērtē, kā tiks nodrošināta drošība darba vietā. Attālinātā darba gadījumā darba vides riska novērtēšanu veic darba veidam, ja nodarbinātais darbu veic dažādās darba vietās, tādejādi darba devējam nav fiziski jāpārbauda katra darbavieta, bet gan ir iespējams prognozēt, kādiem riska faktoriem nodarbinātais varētu tikt pakļauts. Nodarbinātajam ir jāsadarbojas ar darba devēju un jāinformē darba devējs par apstākļiem, kādi ir attālinātājā darba vietā.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +37125446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI