Drošība darba vietā ir ļoti būtiska jebkurā uzņēmumā, neatkarīgi no dislokācijas vietas, darbinieku skaitu vai citiem faktoriem. Darba aizsardzības likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.

Autoru kolektīvs, konsultējies ar Valsts darba inspekciju un Valsts Ieņēmumu dienestu, Nikas Aleksejevas vadībā, veicis pētījumu un apkopojis informāciju par biežākajiem traumu veidiem darbavietās un “bīstamākajām” profesijām.

Apkopotie statistikas dati norāda, ka būvniecības nozarē nelaimes gadījumi notiek ar katru 25. darbinieku, kas sastāda 3,89%.

Starp biežāk reģistrētajām traumām ir:

  • ievainojumi;
  • lūzumi;
  • ārējās brūces.

Būvniecībā raksturīgi dažādi kaitīgie darba vides faktori, drošība darba vietā netiek ievērota. Lai mazinātu kaitīgo darba riska faktoru ietekmi un drošība darba vietā tiktu paaugstināta, nepieciešams nepieļaut nelaimes gadījumus, noskaidrot un novērst/samazināt darba vides riska faktoru iedarbību uz cilvēku drošību un veselību, nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, lai laikus konstatētu arodslimības pazīmes.

Tāpat liels risks gūt traumas ir ne tikai būvniekiem, bet arī fabriku un tirdzniecības uzņēmumu darbiniekiem. Dažādas traumas darba vietās regulāri gūst arī apkopēji, skolotāji un amatnieki.

Darba devēju pienākumos ietilpst informēt un apmācīt nodarbinātos, lai drošība darba vietā tiktu izvirzīta par prioritāti. Nevajadzētu arī aizmirst par darbinieku pienākumiem, jo ir svarīgi, lai arī darbinieks ievēro noteikumu un likumu prasības.

Valsts darba inspekcija informē, ka katru gadu aptuveni 40% nelaimes gadījumu notiek nodarbināto apmācību nepilnību, kā arī darba aizsardzības prasību neievērošanas dēļ. Gadījumos, kad izmeklēšanā konstatēts, ka tā ir darba devēja vaina, sociālās apdrošināšanas aģentūra regresa kārtībā var piedzīt kompensāciju no darba devēja.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +37125446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

WhatsApp WhatsApp