LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA ROSINA MAINĪT APRĒĶINU PAR NELAIMES GADĪJUMIEM DARBĀ VAI GŪTU ARODSLIMĪBU

Ik gadu ļoti daudz nodarbināto cieš nelaimes gadījumos darbā, kuros gūst dažāda smaguma traumas un tiek secināts, ka darba drošība netika ievērota. Ikviens nelaimes gadījums izraisa fiziskas un psiholoģiskas traumas. Pēc iespējas jācenšas izvairīties no darba vides riska faktoriem, kas var izraisīt nelaimes gadījumus darbā. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, svarīgi ir zināt, kas tie ir un kāda ir to būtība, darba drošība ir ļoti nozīmīga.

Plānots pilnveidot vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību. Atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā vai konstatētu arodslimību plāno aprēķināt pēc jaunas kārtības. Labklājības ministrija rosinājusi izmaiņas esošajā aprēķinā, nosakot, ka atlīdzību nosaka no cilvēka apdrošināšanas iemaksu algas par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu laikā pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.

Patlaban likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” paredz, ka mēneša vidējo apdrošināšanas atlīdzību nosaka no personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, to beidzot divus mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums. Grozījumi vēl ir jāpieņem valdības sēdē.

Labklājības ministrija paskaidro, ka cilvēkam negūtie darba ienākumi gadījumā, ja tie jau tiek kompensēti sakarā ar vienu sociālo risku, netiek kompensēti vēlreiz – arī sakarā ar otru sociālo risku. Līdz ar to likuma labojumi paredz, ka gadījumā, ja cilvēkam ir tiesības gan uz atlīdzību, gan invaliditātes pensiju, varēs saņemt vienu – sev izdevīgāko – pakalpojumu. Lai ievērotu tiesiskās paļāvības principu, cilvēki, kas jau saņem gan atlīdzību, gan invaliditātes pensiju, turpinās saņemt šos pakalpojumus līdz lēmumā par pakalpojuma piešķiršanu, pārrēķināšanu vai izmaksas termiņa pagarināšanu noteiktajam laikam.

Likumprojekts precizē arī atsevišķas citas likuma normas saistībā ar slimības pabalsta un atlīdzības izmaksu. Plānots, ka jaunā kārtība attiecībā uz atlīdzību aprēķināšanu stāsies spēkā 2021. gadā. Tiks izstrādāti arī attiecīgie Ministru kabineta noteikumi. 

Darba aizsardzība un to normu ievērošana ir nozīmīga jebkurā uzņēmumā. Svarīgi ir nodrošināt, lai darba devēji un darbinieki darītu visu nepieciešamo, lai uzņēmumā tiktu radīta droša darba vide. Darba aizsardzība ieņem būtisku lomu darbinieku veselības un labsajūtas nodrošināšanai darba vietās. Konkrēto grozījumu mērķis ir pēc iespējas nodrošināt cilvēka zaudētajiem ienākumiem atbilstošu sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmēru.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2019. gada 24. aprīlī (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

WhatsApp WhatsApp