Latvijas Standarts LVS 445-1:2011 par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka gāzbīstami darbi ir darbi, kurus veic sagāzētā vidē vai kuru izpildes laikā iespējama gāzes noplūde no sistēmas.

Gāzbīstamiem darbiem pieskaitāmi:

  • jaunizbūvētu gāzvadu pievienošana darbojošiem gāzesvadiem;
  • gāzes ielaišana gāzvados un gāzes sistēmas objektos, tos palaižot ekspluatācijā pēc remotdarbiem vai pēc rekonservācijas;
  • gāzesvadu un to ierīču, gāzes regulēšanas iekārtu, iekārtu, gāzi patērējošo iekārtu tehniskā apkope un remontdarbi;
  • aizsērējuma likvidācija, slēgplākšņu ielikšana un izņemšana no darbojošiem gāzesvadiem;
  • gāzesvada atvienošana;
  • gāzesvadu noslēgierīču tehniskā apkope un remonts;
  • kondensāta un ūdens izvadīšana no gāzesvadiem un to ierīcēm;
  • gāzes spiediena iekārtu sagatavošana tehniskajai pārbaudei;
  • rakšanas darbi pazemes gāzesvada gāzes noplūdes vietā;
  • visu veidu remontdarbi pielietojot metināšanu un atklātu uguni pie darbojošiem gāzesvadiem, gāzes regulēšanas iekārtām.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Atbildīgais speciālists par dabasgāzes saimniecību”. Mācību programmas mērķis ir  apmācīt atbildīgās personas par gāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām un apstiprināto mācību programmu. Mācības tiek realizētas mācību centrā – Braslas ielā 24C, Rīgā. Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar izdales materiāliem. Nākamā grupa mācības uzsāk 24. oktobrī (mācību ilgums trīs dienas). Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI