2017. gadā reģistrēti 59 elektrotraumu gadījumi, tostarp pieci bija ar letālu iznākumu. 22 no cietušajiem bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, savukārt 2016. gada statistika – 55 cietušie, tajā skaitā 14 bērnu.

Cietušais elektrotraumas var gūt situācijās, kad nonācis saskarē ar zemspriegumu (līdz 1000 V) un kad nonācis saskarē ar augstspriegumu (virs 1000 V). Augstspriegums sastopams elektropārvades līnijās, transformatoru apakšstacijās un citos objektos, kur nepieciešama liela elektrības jauda, bet zemspriegums, kur elektrība ir pieejama drošai izmantošanai. Nepieciešamā rīcība abos gadījumos ir atšķirīga.

Rīcība augstsprieguma strāvas gadījumā

Nekavējoties zvanīt  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112, vai elektroietaises īpašniekam! Kategoriski aizliegts tuvoties strāvas ietekmē esošajam cilvēkam, kā arī strāvas noplūdes vietai, jo jebkura saskare ar augstspriegumu ir nāvējoša.

Rīcība zemsprieguma strāvas gadījumā

Lai palīdzētu cietušajam, galvenais ir jārīkojas ātri un pārdomāti. Steidzami ir  jānovērtē esošā situācija un uzmanīgi jācenšās pārtraukt strāvas iedarbību. Ja tas neizdodas, nekādā gadījumā nedrīkst cietušajam pieskarties, bet šādās situācijās cietušo var mēģināt atbrīvot no strāvas iedarbības ar elektrību nevadoša (piemēram, gumijas) priekšmeta palīdzību. Kad cietušais ir atvienots no strāvas iedarbības, jāmēģina ar viņu uzturēt kontaktu. Ja cietušais neatbild un nereaģē, nepieciešams izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot – 112. Ja dzīvībai bīstamas traumas nav gūtas, ieteicams sazināties ar savu ģimenes ārstu. Gaidot neatliekamo medicīnisko palīdzību, cietušajam var sniegt pirmo palīdzību, sekojot glābšanas dienesta speciālistu norādēm.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Elektrodrošība (A, Bz, B, Cz, C)”. Kursus vada pasniedzējs, praktiķis, kurš enerģētikas nozarē strādā vairāk kā 12 gadus. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus, tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Nākamie kursi 02. oktobrī (krievu valodā) un 03. oktobrī (latviešu valodā), Braslas ielā 24C, Rīgā. Lai saņemtu sīkāku informāciju par kursiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

Summary
KĀ RĪKOTIES ELEKTROTRAUMAS GADĪJUMĀ?
Article Name
KĀ RĪKOTIES ELEKTROTRAUMAS GADĪJUMĀ?
Description
Augstspriegums sastopams elektropārvades līnijās, transformatoru apakšstacijās un citos objektos, kur nepieciešama liela elektrības jauda, bet zemspriegums, kur elektrība ir pieejama drošai izmantošanai. Nepieciešamā rīcība abos gadījumos ir atšķirīga.
Author
Publisher Name
SIA „Mācību centrs Liepa”
Publisher Logo