Iegūsti padziļinātu izpratni par industriālā alpīnisma tehniku un tās izmantošanas iespējām dažādās profesionālajās jomās un sadzīvē. Iemācies pats atrisināt jebkuru problēmsituāciju esot augstumā, nepaļaujoties uz palīdzību no malas.

Mācību kursā atkārtosi industriālā alpīnisma pamatelementus (darbības ar virvēm, šķēršļu pārvarēšana virvēs, staciju izveidošana, slīdošo un izvelkamo staciju izveidošana u.c. tēmas), kā arī apgūsi iemaņas “pārceltuves organizēšanā” un dažādu smagumu (cietušā) pārvietošanā ar virvēm.

Kursu vada: Pauls Jurjāns
Sertificēts industriālā alpīnisma speciālists (IRATA 3.līmenis). Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā ieguvis Maģistra grādu Sporta zinātnē. Ilggadēja pieredze industriālā alpīnisma un darbu augstumā organizēšanā,  veikšanā un konsultēšanā Latvijā, Eiropā un Āzijā.

! Lai apmeklētu šo kursu jābūt apgūtam pamatkursam industriālajā alpīnismā (jāuzrāda apliecinošs dokuments), pēc kursa apgūšanas izsniegsim sertifikātu par pilnveides kursa apgūšanu 16 stundu apjomā.

 

 

 

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI