VĒRŠAM UZMANĪBU!

No 26.04.2018. uzņēmumam SIA „Mācību centrs Liepa” ir mainīta juridiskā adrese!
Jaunā juridiskā adrese: Braslas iela 24c, Rīga, LV-1035
Iepriekšējā juridiskā adrese: Maskavas iela 58B, Rīga, LV-1003
Citi uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi.

ĪSS IESKATS MŪSU JAUNAJĀS TELPĀS UN PRAKTISKAJĀS UGUNSDROŠĪBAS MĀCĪBAS! 

Sākot ar šo gadu esam mainījuši savu atrašanās vietu un šobrīd atrodamies Braslas ielā 24C, Rīgā. Ja neesi vēl bijis pie mums – nāc ciemos!
Kā arī “Mācību centrs Liepa” darbinieki, jauno gadu iesāka ar ugunsdrošības instruktāžu. Protams, neizpalika arī praktiskā dzēšana ar dzīvu liesmu! Kā mēs dzīvojam jaunajās telpās un kā mums gāja praktiskajā dzēšanā – skaties video!
Atgādinām, ka instruktāžas biežumu objektā nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 (pieņemti 19.04.2016.) 6. nodaļas 190.punkts!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

SAISTĪTIE RAKSTI