Fiziskajām un juridiskajām personām ir jāievēro ugunsdrošības prasības, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.  No 2019. gada 1. janvāra stāsies spēkā virkne izmaiņu, piemēram, MK noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Turpmāk jāvērš papildus uzmanība:

  • 89.10. apakšpunkts –par dabiskās ventilācijas kanālu atjaunošanu;
  • 340. punkts –par atļauju naktī izmitināt cilvēkus publiskā objektā.

Dabiskās ventilācijas kanālu atjaunošana

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, ēkās jābūt izbūvētiem ventilācijas risinājumiem. Apsaimniekotājam ventilācijas šahtas ir jātīra vismaz reizi trijos gados.  Atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 516. punktam 2019. gada 1. janvārī stājas spēkā minēto noteikumu 89.10. apakšpunkts, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. Ja tas netiks veikts, draud sods, sākot no 30 eiro.

Dabasgāzes noplūdes gadījumā, dabasgāze koncentrējas telpas augšējā daļā, jo tā ir vieglāka par gaisu, līdz ar to virtuvēs ar dabasgāzes aparātu projektē un ierīko dabisko ventilācijas sistēmu, kuras ievads atrodas pie griestiem. Virtuvē ar gāzes plīti aizliegts izmantot tvaika nosūcēju – tas jālieto kopā ar filtru, kas jāmaina ik pēc trim mēnešiem, aizliegts pievienot to vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam. Nepietiekama ventilācija palielina ugunsbīstamības risku un atstāj sekas uz cilvēka veselību un ēkas stāvokli.

Cilvēku izmitināšana naktī publiskā objektā

Izmaiņas skars arī MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 340. punktu – par atļauju naktī izmitināt cilvēkus publiskā objektā. Proti, turpmāk publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja:

  • objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
  • objektā ir ierīkota balss izziņošanas sistēma;
  • evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto cilvēku skaitam;
  • evakuācija ir nodrošināta tieši uz āru no būves zemes virmas līmenī, ja personas tiek izmitinātas ne augstāk par trešo stāvu, vai, ja personas tiek izmitinātas augstāk par trešo stāvu, evakuācija ir nodrošināta caur aizsargātu evakuācijas ceļu vai dūmaizsargātu un ugunsaizsargātu kāpņu telpu.

Noteikumu pilnveides galvenais mērķis ir uzlabot gan publisko, gan privāto ēku kopējo ugunsdrošību un mazināt nelaimes gadījumu skaitu. Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) datiem, līdz 2018. gada 30. novembrim valstī notikuši 8684 ugunsgrēki, kur 68 cilvēki gājuši bojā (tajā skaitā 3 bērni).

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma. Mācības tiek realizētas mācību centrā – Braslas ielā 24C, Rīgā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar apjomīgiem izdales materiāliem, praktiskām mācībām un izbraukšanu uz objektu, kā arī kafijas pauzēm. Kursus vada pieredzējis nozares speciālists – Andrejs Ozoliņš, kurš ir ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

WhatsApp chat