Darba devējam ir jānodrošina droša darba vide, jo šādā vidē pieaug darba produktivitāte, samazinās arodslimību skaits un nelaimes gadījumu skaits. Lielu daļu savas dzīves pavadām darbā. Biroja telpās pastāv dažādi riski darbinieka veselībai. Viens no problēmjautājumiem ir telpu vēdināšana un gaisa kvalitāte. Tā ir aktuāla problēma, jo to apliecina pieaugošais biroju darbinieku sūdzību skaits par veselību un diskomfortu darba vietā.

Daudziem noteikti ir nācies saskarties ar sajūtu, kad šķiet, ka iekštelpās trūkst gaisa. Darbiniekiem rodas noguruma un smaguma sajūta. Ļoti bieži šo sajūtu rašanās cēlonis ir nepietiekama telpu vēdināšana, vai arī šajā telpā pirms neilga brīža ir bijis daudz cilvēku, kas izelpojuši skābekli un atstājuši daudz ogļskābās gāzes jeb CO2. Darbaspējas un veselību lielā mērā nosaka droša darba vide un iekštelpās elpojamā gaisa kvalitāte.

Gaisa apmaiņas lielumus paredz būvniecības normatīvi. Par vidējiem iekštelpu gaisa komforta parametriem tiek uzskatīta gaisa temperatūra robežās no +20 līdz +24ºC, gaisa relatīvais mitrums robežās no 40 līdz 60% un ogļskābās gāzes līmenis telpās drīkst būt ne vairāk kā 1000 ppm.

Gaiss telpās var būtiski ietekmēt darbinieku pašsajūtu, darba spējas un veselību. Svarīgi apzināt nozīmīgākos iekštelpu gaisa piesārņotājus. Galvenie piesārņotāji birojā ir:

  • nanodaļiņas;
  • dažādi organiskie savienojumi gan tvaiku fāzē, gan adsorbēti uz nanodaļiņu virsmām;
  • tradicionālās iekštelpu un ārtelpu piesārņojošās neorganiskās gāzes un mikroklimats darba telpās.

Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst nanodaļiņām, ko izdala biroja tehnika, piemēram, kopētāji. Nanodaļiņas ar savu mazo izmēru un lielās kontakta virsmas dēļ spēj iekļūt no elpceļiem asinsritē un dažādu orgānu šūnās. Rezultātā droša darba vide netiek radīta. Kopētājus būtu nepieciešams izvietot atstatus no cilvēkiem – gaiteņos. Biroju vadībai un darbiniekiem būtu jāseko, lai telpu mikroklimats būtu labvēlīgs.

Darba devēju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā regulē Darba aizsardzības likums, kura mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Telpu vēdināšanas prasības darba vietās paredz Ministra kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 13.pants nosaka prasības slēgtu darba telpu vēdināšanai. Darbiniekiem tiek nodrošināta svaiga gaisa pievade, ņemot vērā darba raksturu un nodarbinātā fizisko slodzi. Šie noteikumi paredz, ka ķīmisko vielu vai produktu koncentrācija, kas darba vidē var radīt vai rada risku nodarbinātā veselībai un, nonākot saskarē ar cilvēka organismu, var radīt traumu, arodslimību vai citus veselības traucējumus, nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo. Savukārt 15.pants nosaka prasības telpas mikroklimatam atbilstoši nodarbināto slodzei.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2019. gada 04. jūlijā (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

Summary
DROŠA DARBA VIDE UZŅĒMUMĀ – TELPU VĒDINĀŠANA UN GAISA KVALITĀTE
Article Name
DROŠA DARBA VIDE UZŅĒMUMĀ – TELPU VĒDINĀŠANA UN GAISA KVALITĀTE
Description
Darba devējam ir jānodrošina droša darba vide, jo šādā vidē pieaug darba produktivitāte, samazinās arodslimību skaits un nelaimes gadījumu skaits.
Author
Publisher Name
SIA „Mācību centrs Liepa”
Publisher Logo