DARBS AUGSTUMĀ, SASTAŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA. DARBA DEVĒJA ATBILDĪBA

Darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža ir bīstams darba izpildes veids un tajā nākas sastapties ar lielu nelaimes gadījumu skaitu.

Latvijā 1. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms audzis par 14,9%. 2020. gada 1. ceturksnī izsniegtas 749  būvatļaujas dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 222 tūkst. kvadrātmetru jeb par 88 būvatļaujām vairāk un par 49 tūkst. kvadrātmetru lielāku platību nekā 2019. gada 1. ceturksnī. Balstoties uz augstākminētajiem statistikas datiem, var secināt, ka arī darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža  ir pieprasīts darba veids un to izpildei jāievēro daudzi drošības pasākumi.

Sastatnes ir viens no aprīkojuma veidiem, kuru, veicot darbu augstumā, izmanto visbiežāk. Darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža pieprasīta ir būvniecībā, reklāmas stendu uzstādīšanā, kā arī metāla konstrukciju un to detaļu apstrādes darbu laikā.

Sastatnes pēc nozīmes iedala stacionārajās un pārvietojamās. Darba devējam, izmantojot stacionārās sastatnes, ir jāņem vērā sastatņu uzstādīšanas kārtība, kā arī jāievēro nepieciešamie drošības pasākumi.

Darba devējs sastatņu montāžas, demontāžas un lietošanas laikā ir atbildīgs par nodarbināto apmācībām darba aizsardzības jautājumos. Instruktāžas laikā darba devēja pienākums ir iepazīstināt nodarbinātos ar drošiem darba paņēmieniem, strādājot uz sastatnēm, sastatņu pārveides plānu, kā arī darba aizsardzības pasākumiem, ja laika apstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību. Sastatņu drošību regulējošie standarti var mainīties, jo tiek izdarīti to tehniskie uzlabojumi un pilnveidošana, tāpēc gan ražotājiem, gan arī atbildīgajiem speciālistiem ne tikai jāpārzina spēkā esošās prasības, bet jāseko līdzi vai tajos netiek veikti koriģējumi, vai pat būtiskas izmaiņas.  Noteikumu prasības paredz virkni prasību arī attiecībā uz sastatņu montāžu un izmantošanu.

Darba devējs nodrošina, ka darbam augstumā izmantotais darba aprīkojums ir drošs (jo īpaši kāpnes, sastatnes un aizsargnožogojums). Darba devējs ir atbildīgs par šāda darba aprīkojuma drošu uzstādīšanu un lietošanu, lai novērstu nelaimes gadījuma risku.

Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm. Sastatnes montē, demontē vai būtiski pārveido tikai par sastatnēm atbildīgā speciālista uzraudzībā, un to dara tikai tādi nodarbinātie, kas ir apmācīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 143 90. punktā minētajām prasībām.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kompetenci paaugstinošos pasākumus – online kursus “Darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža”. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI