Currently set to Index
Currently set to Follow

Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir nodrošināt nodarbinātā drošību un veselības aizsardzību darbā.  Darba drošība būvniecībā ir ar ļoti augstu nelaimes gadījumu risku. Traumatisms būvniecības nozarē ir viens no augstākajiem valstī. Darba drošība būvniecībā ietver ļoti daudz prolēmjautājumu.

2018. gadā kopumā reģistrēti 2181 nelaimes gadījumi. 80% (20 nelaimes gadījumi) no visiem 2018. gadā reģistrētajiem letālajiem nelaimes gadījumiem notika četrās nozarēs – lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un transporta un uzglabāšanas nozarē. Šajās 4 nozarēs kopējais reģistrēto nelaimes gadījumu skaits 2018. gadā veido 58% (1272 nelaimes gadījumi).

Darba drošība būvniecībā netika ievērota arī traģiskajā nelaimes gadījumā – veicot Finanšu ministrijas ēkas jumta nomaiņas darbus, viens no darbu veicējiem nokrita no jumta un gāja bojā. Aculiecinieki jau iepriekš novērojuši, ka strādnieki darbā uz jumta nav piesprādzējušies. Policija par negadījumu uzsākusi kriminālprocesu.

Strādnieka nāve Finanšu ministrijas ēkas jumta nomaiņas darbos  pamudinājusi “Valsts nekustamos īpašumus” kopā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Iepirkumu uzraudzības biroju izveidot visaptverošāku uzraudzības un kontroles sistēmu valsts organizētajos būvniecības iepirkumos. Traģiskais negadījums būvobjektā ir atgādinājums, ka darba drošība būvniecībā ir sarežģīta joma, kurā ir daudz problēmu, kuras steidzami ir jārisina.

Būvniecības nozares uzņēmumi katru gadu tiek pastiprināti pārbaudīti, tomēr joprojām tiek konstatēti pārkāpumi, piemēram, darbinieki strādā uz nedrošām sastatnēm, darbus nenostiprinātās tranšejās.

Lai darba drošība būvniecībā tiktu uzlabota, tiek aicināts uzlabot situāciju valsts iepirkumu jomā, tā veicinot uzlabojumus visā būvniecības nozarē. Būvniecības iepirkumos diemžēl bieži vien kā primāro izvirza zemākās cenas meklējumus, pieļaujot paviršības darba drošības noteikumu ievērošanā. Tiks izstrādāti papildu priekšlikumi būvniecības pasūtījumu uzraudzības sistēmas pilnveidošanai.

Šī gada novembrī stājās spēkā ģenerālvienošanās būvniecības jomā, kas paredz minimālo mēnešalgu 780 eiro apmērā vai minimālo stundas likmi 4,67 eiro, tā būs obligāta no 2020. gada 4. maija.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jautājumos būvniecībā, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē” 40 stundas. Tuvākie kursi – 2019. gada 25. novembrī (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

Summary
DARBA DROŠIBA BŪVNIECĪBĀ. TRAUMATISMS – VIENS NO AUGSTĀKAJIEM VALSTĪ.
Article Name
DARBA DROŠIBA BŪVNIECĪBĀ. TRAUMATISMS – VIENS NO AUGSTĀKAJIEM VALSTĪ.
Description
Darba drošība būvniecībā ir ar ļoti augstu nelaimes gadījumu risku. Traumatisms būvniecības nozarē ir viens no augstākajiem valstī. Darba drošība būvniecībā ietver ļoti daudz prolēmjautājumu.
Author
Publisher Name
Mācību centrs Liepa
Publisher Logo