DARBA DROŠĪBA BŪVNIECĪBĀ. IZMAIŅAS ELEKTRONISKĀS DARBA LAIKA UZSKAITES SISTĒMĀ (EDLUS). SODU APMĒRI.

Darba aizsardzība būvniecībā un ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecībā ir aktuāli nozares problēmjautājumi. Lai cīnītos pret nelegālo nodarbinātību, aplokšņu algām un darba laika neuzrādīšanu, motivētu būvdarbu veicējus veikt būvlaukumā objektīvu un precīzu katra nodarbinātā nostrādātā laika uzskaiti un datu glabāšanu un nodošanu kontrolējošām institūcijām, Saeima pieņem izmaiņas likumā  “Par nodokļiem un nodevām” – paplašina elektroniskās darba laika uzskaites (EDLUS) ieviešanu būvlaukumos zem 1 milj. eiro.

Darba drošība būvniecībā raksturo ļoti augsts nelaimes gadījumu risks, gan arī dažādu darba vides riska faktoru klāsts, piemēram, troksnis, vibrācija, pazemināta vai paaugstināta temperatūra, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, darbs piespiedu darba pozās. Arī ēnu ekonomikas apjoms Latvijas būvniecības nozarē ir augsts – 34,1 procentpunkti no iekšzemes kopprodukta. Tā liecina pētījuma “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecībā 2015–2018” rezultāti.

Kopš EDLUS ieviešanas ir veiktas pārbaudes kopumā 142 būvlaukumos. Biežākie pārkāpumi:

  • EDLUS nav reģistrēti vai reģistrēti nepilnīgi dati par līgumu ar būvniecības ierosinātāju;
  • nav reģistrēts laiks, kad būvlaukumā nodarbinātā persona ieradusies būvlaukumā;
  • netiek reģistrēti un uzkrāti dati par personām, kas uzturējušās būvlaukumā un nav nodarbinātas būvdarbu veikšanā būvlaukumā.

Elektroniskā darba laika uzskaite tika ieviesta no 2017. gada 1. oktobra. Tika nolemts, ka sākotnēji netiks piemēroti sodi par nepilnībām elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās būvlaukumos, taču patreiz izmaiņas paredz, ka maksimālais sods, ko varēs piemērot fiziskām personām, ir 700 eiro, bet juridiskām personām soda apmērs var būt pat 100 000 eiro.

Paredzētie sodi:

  • būvlaukumā nodarbinātai personai par nereģistrēšanos izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 20 eiro;
  • darba devējam par reģistrācijas nenodrošināšanu piemēro naudas sodu no 20 līdz 400 eiro par katru nereģistrēto personu, kura veic būvdarbus būvlaukumā vai sniedz citu pakalpojumu. Ja nav izpildījuši vairāk nekā 30% personu, tad 1000 eiro par katru personu;
  • galvenajam būvdarbu veicējam par norobežota būvlaukuma apmeklētāju reģistrācijas nenodrošināšanu piemēro naudas sodu no 20 līdz 400 eiro par katru nereģistrētu apmeklētāju. Ja nav izpildījuši vairāk nekā 30% personu, tad 1000 eiro par katru personu;
  • galvenajam būvdarbu veicējam un apakšuzņēmējam par noteiktas informācijas neiekļaušanu vai nenodošanu vienotajai elektroniskajai darba laika uzskaites datubāzei uzliek naudas sodu no 100 līdz 5000 eiro;
  • galvenajam būvdarbu veicējam par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu neglabāšanu, neuzrādīšanu vai neizsniegšanu valsts institūcijām uzliek naudas sodu no 100 līdz 5000 eiro;
  • galvenajam būvdarbu veicējam par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas neieviešanu uzliek naudas sodu no 500 līdz 5000 eiro par katru būvdarbu veikšanas dienu (nepārsniedzot 100 000 eiro apmēru).

Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2019. gada 1. septembrī.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jautājumos būvniecībā, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē” 40 stundas. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI