DARBA AIZSARDZĪBA BŪVNIECĪBĀ. VALSTS DARBA INSPEKCIJA UZSĀK PĀRBAUDES BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMOS.

Latvijā nelaimes gadījumi galvenokārt notiek nodarbināto nepietiekamas uzmanības un noteikto darba aizsardzības prasību neievērošanas dēļ. Darba aizsardzība būvniecībā ir sarežģīta joma. Traumatisms būvniecības nozarē ir viens no visaugstākajiem valstī. 

Šonedēļ  Valsts darba inspekcija uzsāk ikgadējo tematisko pārbaudi būvniecības uzņēmumos. Pārbaužu mērķis ir nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita mazināšana un legālu darba tiesisko attiecību stiprināšana. Pārbaude norisināsies visā Latvijā un ilgs līdz pat aktīvās būvniecības sezonas beigām.

Būvniecības jomā ir ļoti liels letālo nelaimes gadījumu skaits, kur darba aizsardzība būvniecībā netiek ievērota. Laika posmā no 2015. gada līdz 2019. gadam 25 nodarbinātie gāja bojā, veicot būvdarbus. Biežākie nelaimes gadījumu darbā cēloņi ir darbs nenostiprinātās būvbedrēs un tranšejās, kritieni no liela augstuma, darbs uz nedrošām sastatnēm. Tieši šādu darbavietu drošībai pārbaudes laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība. Tāpat tiks pārbaudīta arī Darba likuma prasību ievērošana.

Pārbaužu mērķis nav piemērot sodus, bet preventīvi novērst iespējamos nelaimes gadījumus darbā un uzlabot situāciju, lai darba aizsardzība būvniecībā nebūtu tik traumatiska.

Konstatējot būtisku normatīvo aktu prasību neievērošanu, inspektors darba devējam var izdot rīkojumus pārkāpumu novēršanai. Ja tiek konstatēti tādi normatīvo aktu pārkāpumi, kuri tiešā veidā apdraud nodarbināto drošību un veselību, var apturēt darbus būvobjektā. Par konstatētajiem pārkāpumiem var tikt piemēroti arī naudas sodi saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2020. gada 13. jūlijā (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

[vc_custom_heading text=”CITI RAKSTI” font_container=”tag:h3|text_align:left|color:%23074900″