Šī gada 26. martā valdībā apstiprināja Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2019.-2020. gadam. Tas ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai noteiktu konkrētus pasākumus Darba aizsardzības politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam īstenošanai un Darba aizsardzības jomas attīstības plāna 2016.–2018. gadam turpināšanai.

Ir noteikti konkrēti pasākumi darba aizsardzības jomas attīstībai 2019.-2020. gadā, kas nepieciešami, lai īstenotu Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam. Pamatnostādnēs un arī plānā noteikti pieci rīcības virzieni:

  • sabiedrības informēšana;
  • darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana;
  • nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana;
  • darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole;
  • drošas darba vides nodrošināšana nestandarta nodarbinātības formu ietvaros, kā arī pašnodarbināto darbā.

Plāna ietvaros, tiks īstenotas virkne aktivitāšu, piemēram, informatīvo materiālu, videofilmu un video padomu izstrāde, semināri darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem un citas aktivitātes. Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, tiks plānotas ekspertu konsultācijas 1330 bīstamo nozaru uzņēmumos.

Pasākumu īstenošanai paredzēts izmantot finanšu resursus no valsts budžeta, tai skaitā no Darba negadījumu speciālā budžeta, kā arī no Eiropas Sociālā fonda projektu finansējuma.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2019. gada 24. aprīlī (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

WhatsApp chat