09.09.2019. UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20st.
(mācību sākums 10:00)

09.09.2019. UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20st.
(mācību sākums 10:00)

09.09. 10:00 - 12.09. 17:00

RĪGA 09.09.2019.

RĪGA: 09.09.2019. PIETEIKTIES

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

 saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām).

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
 veikt ugunsdrošības instruktāžu objektos

Mērķauditorija
 Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā, objektos kuros var atrasties no 10-50 cilvēkiem.

 Personas, kuras ir atbildīgas par objekta ugunsdrošību, kuros var atrasties no 10-50 cilvēkiem.

Prasības interesentiem: nav prasības

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:

Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti
Ugunsgrēka bīstamie faktori
Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība
Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība
Ugunsgrēka klasifikācija
Ugunsdrošības dokumentācija
Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse
Praktiskā ugunsdzēšana

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem.
Kursa noslēgumā – noslēguma pārbaudījums (tests).

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par izglītības programmas «Ugunsdrošības pamatprasības» apguvi.

Norises laiks: 09.09.2019. – 12.09.2019.
Norises vieta: RĪGA – Braslas iela 24C (plaša bezmaksas autostāvvieta) 
Mācību maksa:
90,00 EUR+PVN (1 dalībniekam)

Maksā iekļauts: praktiskā dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem (dzīvas liesmas dzēšana), mācību ekskursija objektā, izdales materiāli, kafijas pauze, apliecības izgatavošana

Kursu vadīs:

ANDREJS OZOLIŅŠ

Inženiera kvalifikācija ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā


18 gadu pieredze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ugunsdrošībā un ugunsdzēsībā

 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

Uzzināt vairāk Jūs varat: zvanot: +371 25446635 rakstot: liepa@mcliepa.lv

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.
Kopsavilkums
Mācības
UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20st. <BR>
Adrese
Sia ''Mācību centrs Liepa", Braslas iela 24C,Rīga, Latvija,Vidzemes priekšpilsēta-LV-1035
Mācību sākums
2019/09/09
Mācību beigas
2019/09/12
Cena
WhatsApp WhatsApp