28.10.2019. UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20 st. (mācību sākums 10:00)

28.10.2019. UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20 st. (mācību sākums 10:00)

28.10. 10:00 - 28.10. 17:00

Mācību sākums – 28.10.2019. plkst. 10:00! 

Ikkatra uzņēmuma un iestādes strādājošie vēlas strādāt drošā un nekaitīgā darba vidē. Darba devējiem, uzņēmumu īpašniekiem ir svarīgi, lai drošs, pēc iespējas tiktu minimizēti dažādi iespējamie draudi gan strādājošajiem, gan uzņēmuma materiālajām vērtībām. Viens no nopietnākajiem draudiem ir uguns. Mūsu valstī pieņemti virkne likumi un  saistošie normatīvie akti, kuri nosaka, kas un kā ikvienam uzņēmumam jāveic, lai nodrošinātos pret uguns nelaimēm.

01.septembrī, 2016. gadā, ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas paredz būtiskas izmaiņas un atbildību ugunsdrošībā kā fiziskajām, tā juridiskajām personām. Atbilstoši ministru kabineta noteikumu prasībām tiek noteikta apmācību kārtība, kas atrunāta MK. noteikumu 178. apakšpunktā:

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

178.1. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Likumdošana un būvnormatīvi
•    Ugunsgrēka klasifikācija
•    Ugunsdrošības dokumentācija
•    Ugunsdrošības signalizācija
•    Ugunsdrošības profilakse
•    Elektrodrošības pamati
•    Pirmā palīdzība
•    Praktiskā ugunsdzēšana

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa vienam dalībniekam sastāda 90,00 EUR + PVN.

Cenā iekļautas kafijas pauzes, pasniedzēju konsultācijas. Apmācību laikā katram apmācāmajam tiek izsniegts drukāts mācību materiāls, kas pēc kursa noslēguma paliek apmācāmo īpašumā.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.
Kopsavilkums
Mācības
UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20 st.
Adrese
Sia ''Mācību centrs Liepa", Braslas iela 24C,Rīga, Latvija,Vidzemes priekšpilsēta-LV-1035
Mācību sākums
28/10/2019
Mācību beigas
25/11/2019
Apraksts
Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas: •    Likumdošana un būvnormatīvi •    Ugunsgrēka klasifikācija •    Ugunsdrošības dokumentācija •    Ugunsdrošības signalizācija •    Ugunsdrošības profilakse •    Elektrodrošības pamati •    Pirmā palīdzība •    Praktiskā ugunsdzēšana Izsniedzamais dokuments: apliecība
Cena
EUR 90.00
WhatsApp WhatsApp