25.11.2019. Speciālo zināšanu apguve darba aizsardzības jomā (BŪVNIECĪBA, IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDĒ) 40st. 10:00-17:00

25.11.2019. Speciālo zināšanu apguve darba aizsardzības jomā (BŪVNIECĪBA, IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDĒ) 40st. 10:00-17:00

25.11. 10:00 - 26.11. 17:00

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (pieņemti 10.08.2010.), no 2013. gada 1.jūlija ir ieviesta specializētā 40 stundu apjoma apmācība, kas jāiziet darba aizsardzības speciālistiem, kas saistīti ar bīstamiem komercdarbības veidiem, kuri norādīti MK noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” (pieņemti 08.02.2005.) 1. pielikumā.

Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam.

Nepieciešamā izglītība: darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu apmērā)
Kursa apjoms: 40 akadēmiskās stundas
Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

• situācija darba aizsardzības jomā būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē un tās dinamika;
• nelaimes gadījumi un arodslimības būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, to galvenie cēloņi;
• būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi;
• drošības prasības aprīkojumam būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• darba aizsardzības organizācija būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozares uzņēmumā;
• individuālie aizsardzības līdzekļi būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• specifiskās ugunsdrošības prasības būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• rīcības organizēšana ārkārtas situācijās būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē

Mācību cena – 185,00 EUR (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu)

Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.
Jautā mums ko velies apgūt, mēs palīdzēsim!

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.
Kopsavilkums
Mācības
Speciālo zināšanu apguve darba aizsardzības jomā (BŪVNIECĪBA, IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDĒ) 40st.
Adrese
Sia ''Mācību centrs Liepa", Braslas iela 24C,Rīga, Latvija,Vidzemes priekšpilsēta-LV-1035
Mācību sākums
25/11/2019
Mācību beigas
26/11/2019
Apraksts
Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas: • situācija darba aizsardzības jomā būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē un tās dinamika; • nelaimes gadījumi un arodslimības būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, to galvenie cēloņi; • būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi; • drošības prasības aprīkojumam būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē; • darba aizsardzības organizācija būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozares uzņēmumā; • individuālie aizsardzības līdzekļi būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē; • specifiskās ugunsdrošības prasības būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē; • rīcības organizēšana ārkārtas situācijās būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē
Cena
EUR 185.00