17.04.2019. ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA (960 stundas)
(mācību sākums 14:00)

17.04.2019. ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA (960 stundas)
(mācību sākums 14:00)

17.04. 14:00 - 17.04. 18:00

 RĪGA 17.04.2019.

RĪGA: 17.04.2019.   PIETEIKTIES 

Izglītības programmas mērķis:
Sagatavot elektrotehniķi, kurš plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais uzņēmējs, vai pašnodarbināta persona.

Prasības interesentiem: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:

  Elektrotehniskie materiāli;
  Elektrotehnika un elektriskie mērījumi;
  Elektronika;
  Elektroiekārtas, montāža, apkope;
  Elektroapgāde;
  Elektriskās mašīnas, piedziņa un vadība;
  Jaunās tehnoloģijas enerģētikā;
  Darba organizācijas pamati;
  Darba tiesiskās attiecības.

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par Elektrotehniķa kvalifikācijas piešķiršanu atbilstoši MK noteikumu Nr. 452 prasībām.

Iegūstamā kvalifikācija: Elektrotehniķis (piešķiramā kvalifikācija atbilst 3. kvalifikācijas līmenim)

Norises laiks: no 17.04.2019. plkst. 14:00 – 18:00 (mācības trešdienās)
Norises vieta: RĪGA – Braslas iela 24C
Mācību maksa: 
vienam dalībniekam EUR 960.00**

Papildus ieguvumi:
  Tiek nodrošināta materiālu bāze praktiskajām apmācībām
  Pēc mācību kursa beigām Jums bez maksas tiks piešķirta Bz elektrodrošības grupa
  Apmeklējot mācības, varēsiet izmantot plašu bezmaksas autostāvvietu

MĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS .pdf failā (šeit)

Šo kursu vada jomas speciālisti


Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 25446635      rakstot: liepa@mcliepa.lv   

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

** PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

WhatsApp WhatsApp