21.11.2018. DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60 st. (mācību sākums 10:00)

21.11.2018. DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60 st. (mācību sākums 10:00)

21.11. 10:00 - 21.11. 10:00

Ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem, darba devējam vai darba devēja norīkotai personai ir jāiegūst profesionālās pilnveides izglītības programma, kas sniedz pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā. Papildus personas, kuras apguvušas darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu var iegūt specializētās zināšanas darba aizsardzības jomā saistībā ar komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju. Šādas prasības nosaka „Darba aizsardzības likums” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 749., kuri pieņemti 10.08.10.

Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam.

Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība
Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas
Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kursa ietvaros tiek apskatītas sekojošas tēmas:
• Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;
• Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
• Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
• Darba vides risku samazināšana;
• Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
• Kontroles un uzraudzības sistēma;
• Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
• Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
• Darba tiesiskās attiecības;
• Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
• Elektrodrošības pamati;
• Ugunsdrošības pamati;
• Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

Mācību maksa vienam dalībniekam sastāda 185,00 Eiro (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.)

Cenā iekļautas kafijas pauzes, pasniedzēju konsultācijas. Apmācību laikā katram apmācāmajam tiek izsniegts drukāts mācību materiāls, kas pēc kursa noslēguma paliek apmācāmo īpašumā.


Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.
WhatsApp WhatsApp