13. augusts CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS 09:00-12:30

13. augusts CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS 09:00-12:30

13.08. 09:00 - 13.08. 12:30

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
•    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
•    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
•    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
•    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
•    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
•    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
•    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
•    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    visos virzienos.

Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
•    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
•    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
•    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
•    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.