10.10.2019. ATBILDĪGAIS SPEC. PAR CILVĒKU CELŠANU (Latv.val.) 10:00-13:30

10.10.2019. ATBILDĪGAIS SPEC. PAR CILVĒKU CELŠANU (Latv.val.) 10:00-13:30

10.10. 10:00 - 10.10. 13:30

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI

Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
•    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
•    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
•    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
•    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
•    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
•    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
•    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
•    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
•    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi
Kursa ilgums: 8 akadēmiskās stundas

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN.

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

Jautā mums ko velies apgūt, mēs palīdzēsim!

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

WhatsApp WhatsApp