9. marts DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30

9. marts DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30

2023-03-09 09:00 - 2023-03-09 12:30

darba-augstuma-kal

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

“MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

PIEDĀVĀJAM KURSU:
Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
   Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
•   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
   Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
•   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

 

Dairis Kravalis
SIA „Mācību centrs Liepa”

Mācību darba koordinators
Tālr. +371 25730074
E-pasts: dairis@mcliepa.lv

 


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.