28. augusts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANU /HIBRĪDS/ 13:30-17:30

28. augusts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANU /HIBRĪDS/ 13:30-17:30

August 28, 2024 13:30 - 17:30

cil-cels-kal

Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
•    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
•    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
•    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
•    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
•    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
•    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
•    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
•    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
•    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

*Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

Mācību maksa:

• pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN
• atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.