14. janvāris TRAKTORTEHNIKA (TR1, TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Valmierā 18:00

14. janvāris TRAKTORTEHNIKA (TR1, TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Valmierā 18:00

08.10. 18:00 - 08.10. 21:00

Traktortehnikas vadītāja apliecības kategorijām atbilstošā traktortehnika

TR1 – traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem

TR2 – visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas

TR3 – meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas

TR4 – ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas

Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšana

Traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju var iegūt jebkura Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojoša persona vai persona, kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām, un kurai nav medicīnisku pretindikāciju traktortehnikas vadīšanai.

Traktortehnikas vadītāja zināšanas un prasmes pārbauda, eksamināciju veic, vadītāja apliecību izsniedz, apmaina un atjauno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības nodaļas inspektori.

Traktortehnikas vadītāja apliecība

Traktortehnikas vadītāja apliecības ir no speciāla materiāla izgatavots, noteiktas formas (105×75 mm) numurēts stingrās uzskaites dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kurš apliecina personas tiesības vadīt Ceļu satiksmes likumā noteikto kategoriju traktortehniku. Traktortehnikas vadītāja apliecība ir derīga 10 gadus no izdošanas datuma.

Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja tiesības, persona secīgi nokārto šādus eksāmenus:

•  teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai ir tiesības vadīt traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus;

•  teorētisko eksāmenu par traktortehnikas vispārīgo uzbūvi un ekspluatācijas jautājumiem

•  traktortehnikas vadīšanas eksāmenu

Svarīgākie nosacījumi eksāmenu kārtošanas kārtībā:

•   Ja personai nav nevienas no traktortehnikas kategoriju vadītāja apliecībām, tā pašmācībā varēs iegūt TR1 kategoriju;

•  TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā varēs iegūt persona, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategoriju apliecībām;

•  Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) eksāmens būs jākārto, iegūstot pirmo traktortehnikas kategoriju vadīšanas apliecību;

•  Ja pretendenta rīcībā ir kāda no traktortehnikas kategoriju vadītāja apliecībām, tad CSN eksāmens atkārtoti nav jākārto;

•  CSN eksāmens, iegūstot traktortehnikas vadītāja apliecību, nebūs jākārto arī tad, ja personai jau ir tiesības vadīt C1 vai C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.