2. augusts ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00

2. augusts ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00

August 2, 2024 09:00 - 16:00
elektrotehniskie-merijumi-kal

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Darbu organizēšana
Objekta apsekošana
Izolācijas pretestības mērījumi
Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
Zemējuma kontūra mērījumi
Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
Termokameras mērījumi
Papildus elektrotehniskie mērījumi
Pareiza dokumentācijas aizpilde
Praktiskā mērījumu veikšana

Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.