13. oktobris GĀZES IEKĀRTU OPERATORS (mācību sākums 09:00)

13. oktobris GĀZES IEKĀRTU OPERATORS (mācību sākums 09:00)

13.10. 09:00 - 14.10. 16:00

Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

Izglītības programmas mērķis: ir  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.
Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
•    Normatīvo aktu prasības
•    Deggāzes un to īpašības
•    Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
•    Ūdens sildāmie katli
•    Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
•    Gāzes patēriņa uzskaite
•    Mērinstrumentu ekspluatācija
•    Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
•    Prasības gazificētām katlu mājām
•    Degļu ierīces
•    Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
•    Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācības norisināsies 2 dienas – 13.10. un 14.10.2020.

Mācību maksa: Gāzes iekārtu operators – pirmreizēja apmācība – 170,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 110,00 EUR + PVN.

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.