16. augusts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30

16. augusts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30

August 16, 2024 09:00 - 13:30
Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
Address: Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
ee-1

Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības)
B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz)
B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B)
C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz)
C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C)

B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa:

• pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

• atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

• pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

• atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.