16.09.2019. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS sākums 9:00

16.09.2019. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS sākums 9:00

16.09. 09:00 - 16.09. 16:00

 RĪGA 16.09.2019.

RĪGA: 16.09.2019.  PIETEIKTIES 

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā:

  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā;
  kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
  analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
  kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem;
  būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos.

Mērķauditorija
  Personas, kuras vēlas kļūt par personu datu aizsardzības speciālistu, lai nodrošinātu likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību atbilstošu fizisko personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā
  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par fizisko personu datu apstrādi atbilstoši likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību

Prasības interesentiem: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
  Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās;
  Personas datu apstrādes pamatprincipi;
  Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana;
  Datu subjekta tiesības;
  Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi;
  Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
  Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas);
  Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem;
  Atbildība un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem un patstāvīgiem darbiem.
Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs.

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas.

Norises laiks: 16.09.2019. – 25.09.2019.
Norises vieta:  RĪGA – Braslas iela 24C
Maksā iekļauts: Izdales materiāli, kafijas pauze, sertifikāta izgatavošana

MĀCĪBU GRAFIKS Spiest šeit

DIENA DATUMS LAIKS
Pirmdiena 16.09.2019. 9:00-16:00
Trešdiena 18.09.2019. 9:00-16:00
Piektdiena 20.09.2019. 9:00-16:00
Pirmdiena 23.09.2019. 9:00-16:00
Trešdiena 25.09.2019. 9:00-16:00

 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

IVO KRIEVS

Fizisko personu datu aizsardzības speciālists, CIPP/E


Iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram

Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 29263834      rakstot: iveta@mcliepa.lv   

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.