10. marts UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 160 st. (mācību sākums 10:00)

10. marts UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 160 st. (mācību sākums 10:00)

14.01. 10:00 - 14.01. 17:00

RĪGA 10.03.2020.

RĪGA: 10.03.2020. PIETEIKTIES

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:
 saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

vadīt un organizēt ugunsdrošības darbu objektos;
strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā;
veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību.

Mērķauditorija
Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā.

Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie ugunsdrošībā.

Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:

Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti
Ugunsgrēka bīstamie faktori
Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība
Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
Elektrodrošības pamati
Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība
Ugunsgrēka klasifikācija
Ugunsdrošības dokumentācija
Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse
Praktiskā ugunsdzēšana

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses.
Kursa noslēgumā – noslēguma pārbaudījums prakses darba aizstāvēšana

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Ugunsdrošība un aizsardzība» apguvi.

Norises laiks: 14.01.2020. – 14.02.2020.
Norises vieta: RĪGA – Braslas iela 24C (plaša bezmaksas autostāvvieta) 
Mācību maksa:
200,00 EUR** (1 dalībniekam)

Maksā iekļauts: praktiskā dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aprātiem (dzīvas liesmas dzēšana), mācību ekskursija objektā, izdales materiāli, kafijas pauze, apliecības izgatavošana

Kursu vadīs: Agnis Pūpols

 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

Uzzināt vairāk Jūs varat: zvanot: +371 25446635 rakstot: liepa@mcliepa.lv

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

** PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

Kopsavilkums
Mācības
UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 160 st.
Adrese
Sia ''Mācību centrs Liepa", Braslas iela 24C,Rīga, Latvija,Vidzemes priekšpilsēta-LV-1035
Mācību sākums
14/01/2020
Mācību beigas
14/01/2020
Apraksts
Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas: Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti Ugunsgrēka bīstamie faktori Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā Elektrodrošības pamati Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība Ugunsgrēka klasifikācija Ugunsdrošības dokumentācija Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse Praktiskā ugunsdzēšana Kurss sastāv no – teorētiskās daļas ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses. Kursa noslēgumā – noslēguma pārbaudījums prakses darba aizstāvēšana Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Ugunsdrošība un aizsardzība» apguvi.
Cena
EUR 200