09. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS DROŠU PĀRVIETOŠANU (Latv. valoda) 13:00-16:00

09. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS DROŠU PĀRVIETOŠANU (Latv. valoda) 13:00-16:00

09.03. 13:00 - 09.03. 16:00

Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darba pienākumi saistīti ar drošu kravas celtņa apkalpošanu, tā tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzīšanu. Šīs personas veic kravas celtņa operatora darba uzraudzību un kontroli, atbild par darba drošību tā darbības laikā.

Izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

  • Pārzināt un spēt rīkoties atbilstoši normatīvo aktu prasībām
  • Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
  • Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā
  • Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos
  • Pārzināt un ievērot darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 85,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 55,00 EUR + PVN.
Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.
Jautā mums ko velies apgūt, mēs palīdzēsim!

Izglītības programmas apguves novērtēšana:

Pēc izglītības programmas apguves, apmācāmie kārto zināšanu pārbaudi. Balstoties uz eksāmena komisijas protokolu, tiek piešķirts izglītības dokuments, kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.
Kopsavilkums
Mācības
ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS DROŠU PĀRVIETOŠANU (Latv. valoda)
Adrese
Sia ''Mācību centrs Liepa", Braslas iela 24C,Rīga, Latvija,Vidzemes priekšpilsēta-LV-1035
Mācību sākums
09/03/2020
Mācību beigas
09/03/2020
Apraksts
Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas: •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi •    Galvenās prasības elektrodrošībā •    Galvenās prasības ugunsdrošībā •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras •    Pārvietojamo kravu iedalījums •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana •    Normatīvo dokumentu apmācība Izsniedzamais dokuments: apliecība
Cena