07. septembris DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60 st.
(mācību sākums 10:00)

07. septembris DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60 st.
(mācību sākums 10:00)

atpakaļ
07.09. 10:00 - 28.09. 17:00

 RĪGA 07.09.2020.

RĪGA: 07.09.20.   PIETEIKTIES 

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
  pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
  izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
  izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
  paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

Mērķauditorija
  Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.

  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
 Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;
  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
  Darba vides risku samazināšana;
  Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
  Kontroles un uzraudzības sistēma;
  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
 Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
  Darba tiesiskās attiecības;
  Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
  Elektrodrošības pamati;
  Ugunsdrošības pamati;
  Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses.
Kursa noslēgumā – noslēguma pārbaudījums prakses darba aizstāvēšana

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 902 prasībām.

Norises laiks: 07.09.2020.- 28.09.2020.
Norises vieta:  RĪGA – Braslas iela 24C
Mācību maksa:  
185,00 EUR* (1 dalībniekam)

Maksā iekļauts: Izdales materiāli, kafijas pauze, apliecības izgatavošana

Šo kursu vada
septiņi jomas speciālisti


1. Darba aizsardzībā
2. Ugunsdrošībā
3. Elektrodrošībā
4. Darba tiesiskajās attiecībās
5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
6. Ergonomikā
7. Pirmās palīdzības sniegšanā

Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 25446635      rakstot: liepa@mcliepa.lv   

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

* PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.