03.12.2018. Kursi DAUGAVPILĪ! PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS sākums 9:00

03.12.2018. Kursi DAUGAVPILĪ! PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS sākums 9:00

03.12. 09:00 - 03.12. 09:00

 DAUGAVPILS 03.12.2018.

DAUGAVPILS: 06.12.2018.   PIETEIKTIES 

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā:

  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā;
  kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
  analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
  kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem;
  būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos.

Mērķauditorija
  Personas, kuras vēlas kļūt par personu datu aizsardzības speciālistu, lai nodrošinātu likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību atbilstošu fizisko personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā
  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par fizisko personu datu apstrādi atbilstoši likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību

Prasības interesentiem: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
  Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās;
  Personas datu apstrādes pamatprincipi;
  Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana;
  Datu subjekta tiesības;
  Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi;
  Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
  Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas);
  Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem;
  Atbildība un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem un patstāvīgiem darbiem.
Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs.

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas.

Norises laiks: 03.12.2018. – 18.12.2018.
Norises vieta:  DAUGAVPILS – Daugavpils universitātes telpās, 
Maksā iekļauts: Izdales materiāli, kafijas pauze, sertifikāta izgatavošana

MĀCĪBU GRAFIKS 

DIENA DATUMS LAIKS
Pirmdiena 03.12.2018. 9:00-16:00
Otrdiena 04.12.2018. 9:00-16:00
Pirmdiena 10.12.2018. 9:00-16:00
Otrdiena 11.12.2018. 9:00-16:00
Pirmdiena 17.12.2018. 9:00-16:00
Otrdiena 18.12.2018. 9:00-16:00

 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

ARNIS PUKSTS

Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists
(kopš 2009.gada)


Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs

Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 29263834      rakstot: iveta@mcliepa.lv   

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.
WhatsApp WhatsApp