03.12.2018. Kursi DAUGAVPILĪ! PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS (60 akad.st.) sākums 9:00

03.12.2018. Kursi DAUGAVPILĪ! PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS (60 akad.st.) sākums 9:00

03.12. 09:00 - 03.12. 09:00

Apmācības fizisko personu datu aizsardzības jomā, kas ir cieši saistīta ar visu uzņēmumu un iestāžu darbību, jo skar personas datu apstrādi visās formās (videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, kā arī fizisko personu datus saturošas datu bāzes (klientu datu bāzes, sadarbības partneru – fizisko personu kopumā, personas datu apstrāde uzņēmuma personāla daļas ietvaros). Būt par personas datu aizsardzības speciālistu nozīmē zināt, kā nodrošināt likumam atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā, kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā un kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai, spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā, zināt, kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem, kā arī būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā, kas atbilst Latvijas Republikas un saistošo starptautisko tiesību regulējumam.

Mērķa auditorija – jebkurš komersants, valsts vai pašvaldību iestāde, kas veic fizisko personu datu apstrādi, īpaši, subjekti, kuriem ir datu apstrāde jāreģistrē Datu valsts inspekcijā vai kuriem pēc 2018.gada 25.maija būs obligāti jānozīmē personas datu apstrādes speciālists.

Apmācību programmas apjoms  – 60 akad. stundas.

Prasības apgūšanai: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlamam augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Programmas ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:

  • Fizisko personu datu apstrāde – jēdzieniskais saturs (Kas ir personas dati? Kas ir personas datu apstrāde? Kas ir pārzinis? utml.);
  • Normatīvie akti, kas regulē fizisko personu datu apstrādi;
  • Fizisko personu datu apstrādes tiesiskie aspekti;
  • Pārziņa un apstrādātāja pienākumi, nepieciešamo dokumentu kopums (datu apstrādes nolūku reģistrs, datu aizsardzības paziņojumi un politika, ietekmes novērtējums utt);
  • Datu aizsardzības speciālists – statuss, norīkošana, pienākumi, atbildība;
  • Informācijas drošības pamati, datu aizsardzība pēc noklusējuma un struktūras;
  • Incidentu vadība un ziņošana;

Kursā paredzēta teorija un praktiskie piemēri, kā arī patstāvīgie darbi. Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista fukcijas.

Apmācības vadīs:

Mg. sc. soc., bak. iur. Arnis Puksts

Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists (kopš 2009.gada), Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs

Mācību norise: 3. decembris līdz 18. decembris no plkst. 9:00 – 16:00
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE, Vienības iela 13, Daugavpils

DIENA DATUMS LAIKS
Pirmdiena 03.12.2018. 9:00-16:00
Otrdiena 04.12.2018. 9:00-16:00
Pirmdiena 10.12.2018. 9:00-16:00
Otrdiena 11.12.2018. 9:00-16:00
Pirmdiena 17.12.2018. 9:00-16:00
Otrdiena 18.12.2018. 9:00-16:00

Vietu skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās ir OBLIGĀTA.

Uzzināt vairāk Jūs varat zvanot vai rakstot:

Iveta Mackēviča
Tālr. +371 29263834
E-pasts: iveta@mcliepa.lv

Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Pieteikties
WhatsApp WhatsApp